watch video
  • PlasticsEurope Polska, fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, działa w ramach ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope z siedzibą w Brukseli. Oddział polski należy do regionu Europy Centralnej z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem, do którego poza Polską, Niemcami, Austrią i Szwajcarią, należą również Węgry, Słowenia, Słowacja oraz Republika Czeska. PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%.

    Europejski przemysł tworzyw sztucznych w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia zasobności w Europie poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i podwyższenie standardu życia obywateli oraz umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także ochronę klimatu. Ponad 1,6 miliona ludzi pracujących w około 50 000 firm (głównie w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, które zajmują się przetwórstwem) generuje obroty o wartości powyżej 300 mld euro rocznie. Przemysł tworzyw sztucznych obejmuje producentów polimerów – reprezentowanych przez PlasticsEurope, przetwórców – reprezentowanych przez EuPC oraz producentów maszyn – reprezentowanych przez EUROMAP. Więcej informacji na stronach internetowych:

    www.plasticseurope.orgmin
    www.plasticsconverters.eumin
    www.euromap.orgmin

min

Komunikat prasowy: Recykling Rejs na półmetku

Recykling Rejs - odzyskuj tworzywa sztuczne
min
 
min
14 sierpnia 2011

Trwa proekologiczna akcja „Recykling Rejsodzyskuj tworzywa sztuczne”, którą Fundacja PlasticsEurope Polska organizuje wspólnie z podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim. Połowa trasy pokonanaDominik odbył wiele spotkań i rozmów z mieszkańcami nadodrzańskich miejscowości, namawiając ich do wspólnej troski o czystość rzeki i informując o wartości odpadów z tworzyw sztucznych.

Wszystkie plastikowe odpady, nawet tak lekkie, jak torebka foliowa, mogą być powtórnie wykorzystane z korzyścią dla środowiska, jeśli tylko zostaną selektywnie zebrane.
To jedyny surowiec, który nie tylko można powtórnie przerobić poprzez recykling na nowe wyroby. Można także odzyskać z tego surowca zmagazynowaną w nim energię, wykorzystując go do produkcji paliw alternatywnych, zastępujących tradycyjne paliwa energetyczne. Energia odzyskana z przetworzenia jednej torby plastikowej pozwala np. przez 10 minut oświetlać pokój 60-watową żarówką. Odpady z tworzyw służyć mogą w procesach przemysłowych jako substytut koksu i ropy naftowej, np. jako czynnik redukcyjny przy wytopie stali.

Jednocześnie należy pamiętać, że nie wolno spalać plastikowych odpadów ani na otwartej przestrzeni, ani w piecach, kominkach czy przydomowych kotłowniach. W takich warunkach spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (80-400°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego powstają szkodliwe dla zdrowia substancje. Tymczasem w ściśle kontrolowanych i monitorowanych instalacjach przemysłowych, gdzie temperatura przekracza 1000°C, a jedynymi produktami spalania są dwutlenek węgla i woda.
„Zgodnie z informacją Centrum Informacji o Środowisku, czystość wody w rzekach Polsce poprawia się z roku na rok ze względu na uruchamianie kolejnych oczyszczalni ścieków. Natomiast coraz bardziej widoczne stają się środowisku wodnym liczne śmieci, co ma przyczyny między innymi w niewłaściwych zachowaniach konsumenckich czy w zwykłym braku kultury.” mówi Anna Kozera- Szałkowska, Menadżer ds. Komunikacji Fundacji PlasticsEurope Polska „Poprzez wydarzenia takie jak Recykling Rejs chcemy budować świadomość ekologiczną Polaków oraz wykształcić w nich odpowiedzialne i przyjazne środowisku postawy i zachowania. Mamy nadzieję, że akcja ta stanie się wydarzeniem cyklicznym.”

Z całkowitej ilości ropy naftowej i gazu blisko 85% jest bezpośrednio spalane, bądź jako paliwo, do pojazdów bądź do produkcji energii lub ciepła. Tylko 4% światowej produkcji ropy naftowej używane jest do produkcji tworzyw sztucznych, a korzystamy z tej ilości wielokrotnie – najpierw w wyrobie z tworzywa, potem właściwie zagospodarowując odpad. Dlatego właściwe zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych jest tak ważne dla racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i zrównoważonej gospodarki.

logo miniatura miniaturaminiatura
miniatura miniaturaminiaturaminiatura
miniatura miniaturaminiaturaminiaturaminiaturaminiaturaminiatura