watch video
 • PlasticsEurope Polska
 • fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, działa w ramach ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope z siedzibą w Brukseli. Oddział polski należy do regionu Europy Centralnej z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem, do którego poza Polską, Niemcami, Austrią i Szwajcarią, należą również Węgry, Słowenia, Słowacja oraz Republika Czeska. PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%.

  Europejski przemysł tworzyw sztucznych w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia zasobności w Europie poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i podwyższenie standardu życia obywateli oraz umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także ochronę klimatu. Ponad 1,6 miliona ludzi pracujących w około 50 000 firm (głównie w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, które zajmują się przetwórstwem) generuje obroty o wartości powyżej 300 mld euro rocznie. Przemysł tworzyw sztucznych obejmuje producentów polimerów – reprezentowanych przez PlasticsEurope, przetwórców – reprezentowanych przez EuPC oraz producentów maszyn – reprezentowanych przez EUROMAP.

  Więcej informacji na stronach internetowych: www.plasticseurope.org www.plasticsconverters.eu www.euromap.org


min

Rzeka to nie miejsce na odpady

Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne
09 sierpnia 2011

Akcja recykling „Rejsodzyskuj tworzywa sztuczne”, którą Fundacja PlasticsEurope Polska organizuje wspólnie z podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim to kolejna inicjatywa proekologiczna, która ma zwrócić uwagę na wartość odpadów z tworzyw sztucznych i korzyści jakie przynosi ich właściwe zagospodarowanie. Tym razem akcja powiązana jest z problematyką zaśmiecania - odpady porzucone w środowisku często w efekcie trafiają do rzek i dalej do mórz. Podczas 500 km samotnego kajakowego spływu Odrą, Dominik Dobrowolski - wrocławski ekolog i podróżnik będzie spotykał się z lokalnymi mieszkańcami namawiając do wspólnej troski o czystość rzeki.

„Ocenia się że ponad 80% zanieczyszczeń w środowisku wodnym ma swoje źródło na lądzie, jako skutek nieefektywnej gospodarki odpadowej. Plastikowe odpady nie do zaakceptowania w środowisku naturalnym. Szczególnie widoczne w środowisku wodnym, ponieważ unoszą się na powierzchni wody. Problem zaśmiecania środowiska odpadami rozmaitego typu, w tym pochodzącymi z tworzyw sztucznych, nie wynika bezpośrednio ze stosowania tych materiałów w gospodarce.” mówi Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska „Opakowania z tworzyw sztucznych, chętnie wykorzystywane,

ponieważ wygodne i lekkie do transportu, jeśli zostaną nieodpowiedzialnie porzucone w środowisku to stają się kłopotliwym odpadem, który ostatecznie - zamiast do odzysku - trafić może do rzek i mórz. Potrzebna jest zatem odpowiednia edukacja i wdrożenie radykalnych rozwiązań, takich jak np. powszechna selektywna zbiórka odpadów, które to rozwiązania umożliwią prawidłowe zagospodarowanie odpadów. – dodaje Kazimierz Borkowski
Wydaje się, że ostatnie zmiany w prawie odpadowym- uregulowanie kwestii własności – odpadów - pozwolą przyspieszyć nadrabianie zaległości w dziedzinie zagospodarowania odpadów w naszym kraju. Odpady komunalne wytwarzane na danym terenie staną się własnością samorządu, co pozwoli gminom i regionom prowadzić racjonalną gospodarkę odpadami, poprzez ekonomicznie uzasadniony odzysk zawartych w odpadach zasobów (kompostowanie, recykling, odzysk energii).

Plastikowe odpady to cenny surowiec wtórny, który można zagospodarować na wiele sposobów, np. poprzez recykling. Dla przykładu z 35 zużytych butelek PET można wyprodukować jedną bluzę z polaru, a z 450 plastikowych pudełek po proszku do prania – trzyosobową parkową ławkę.

 • Kontakt:
 • Fundacja PlasticsEurope Polska
  Anna Szałkowska
  Telefon : +48 (22) 630 99 03, 695 915 917
  Email:anna.szalkowska@plasticseurope.orgM
  Wojtachnio PR, Jakub Wojtachnio, tel. 505507501
  jakub.wojtachnio@w-pr.pl

 • imgturysta/flash/Plastics_too_valuable_to_waste_-_Polish.flv
logo miniatura miniaturaminiatura
miniatura miniaturaminiaturaminiatura
miniatura miniaturaminiaturaminiaturaminiaturaminiaturaminiatura