watch video
  • Recykling surowcowy w piecach hutniczych
  • Oznacza rozkład tworzywa pod wpływem temperatury lub w następstwie reakcji chemicznej na składniki podstawowe, z których powstało tworzywo. Otrzymane w ten sposób substancje chemiczne to przede wszystkim ciekłe węglowodory lub gazy, z których następnie można wyprodukować nowe tworzywa, lub inne surowce chemiczne. Recykling surowcowy to rozwiązanie odpowiednie w przypadku zmieszanych różnych rodzajów tworzyw lub odpadów plastikowych zanieczyszczonych innymi substancjami.

    W recyklingu surowcowym wykorzystuje się wiele metod i technologii, opartych m.in. na pirolizie, gazyfikacji, depolimeryzacji czy wytopie redukcyjnym w piecach hutniczych lub w innych procesach przetapiania. Technologiczna wykonalność tych procesów, przeważnie materiałowo zasilanych za pomocą wstępnie przygotowanych odpadów z tworzyw sztucznych - pochodzących zarówno z gospodarstw domowych jak i z bardziej złożonych wyrobów (odpady z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego czy pojazdów wycofanych z eksploatacji) została dobrze udowodniona. Jednak w obecnych warunkach rynkowych jedynie technologia wytopu redukcyjnego w piecach hutniczych jest uzasadniona ekonomicznie na skalę przemysłową.

  • pobierz podręcznik: Recykling surowcowy w piecach hutniczych

min

Rezerwat Bielinek

17.08
Miałem tylko rzucić okiem na bielinkowe bieliki, ale oczarowany przyrodą spędziłem w Rezerwacie cały dzień.

min
 
min
17 sierpnia 2011

Po powrocie p. Ania poczęstowała mnie swoimi pierogami ze śliwkami.
Pycha !

To była belferka i sołtys Bielinka, mająca sposób na śmiecących wędkarzy. Spisuje nr rejestracyjne samochodów wędkarzy, a gdy pytają po co, odpowiada, że jak będzie naśmiecone, to policja będzie wiedziała kogo szukać !
Brawo p. Aniu !
To świetny przykład dla innych sołtysów nadrzecznych wiosek

Jeszcze kilka słów o Rezerwacie Bielinek: chroniony prawnie już od 1927 roku ! Położony na krawędzi Odry, na wale morenowym (70 m wysoki), poprzecinany 12 wąwozami. Flora rezerwatu to 520 gatunków roślin, faunę reprezentuje 6 tys. gatunków !

p.s. Zapowiedziała się TVP Info, w planie nagranie na żywo z kajaka jutro o 7.40. To faktycznie pora dla wędkarzy !

 

  • Rezerwat Bielinek - info
  • min
logo miniatura miniaturaminiatura
miniatura miniaturaminiaturaminiatura
miniatura miniaturaminiaturaminiaturaminiaturaminiaturaminiatura