watch video
  • Recykling surowcowy
  • Oznacza rozkład tworzywa pod wpływem temperatury lub w następstwie reakcji chemicznej na składniki podstawowe, z których powstało tworzywo. Otrzymane w ten sposób substancje chemiczne to przede wszystkim ciekłe węglowodory lub gazy, z których następnie można wyprodukować nowe tworzywa, lub inne surowce chemiczne. Recykling surowcowy to rozwiązanie odpowiednie w przypadku zmieszanych różnych rodzajów tworzyw lub odpadów plastikowych zanieczyszczonych innymi substancjami.

    W recyklingu surowcowym wykorzystuje się wiele metod i technologii, opartych m.in. na pirolizie, gazyfikacji, depolimeryzacji czy wytopie redukcyjnym w piecach hutniczych lub w innych procesach przetapiania. Technologiczna wykonalność tych procesów, przeważnie materiałowo zasilanych za pomocą wstępnie przygotowanych odpadów z tworzyw sztucznych - pochodzących zarówno z gospodarstw domowych jak i z bardziej złożonych wyrobów (odpady z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego czy pojazdów wycofanych z eksploatacji) została dobrze udowodniona. Jednak w obecnych warunkach rynkowych jedynie technologia wytopu redukcyjnego w piecach hutniczych jest uzasadniona ekonomicznie na skalę przemysłową.

  • pobierz podręcznik: Recykling surowcowy w piecach hutniczych

min

Bielinek

16.08 W Bielinku, gdzie w porę uciekłem przed energetycznym laniem (tym razem śpię pod wiejską strzechą),
min
 
min
17 sierpnia 2011

 żaden polski telefon nie działa, muszę więc skorzystać z niemieckiej uprzejmości. To ptasi rezerwat - opium dla ornitologów. Już za późno, ale jutro dam odpocząć kajakowi i wyruszę w ten polski las tropikalny.

Dziś po stronie niemieckiej wały, a na nich rowerzyści, w dali turbiny wiatrowe. Po naszej szuwary. Tak jak śpiewa Maleńczuk - szuwary !

Jutro w Widuchowej muszę podjąć męską decyzję, zachodnią czy wschodnią płynąć Odrą.
Wiem już, gdzie będzie finał recykling-rejs: 20 sierpnia w sobotę o godz. 12.00 na przystani w Dworcu Morskim w Szczecinie.


Zapraszam wszystkich fanów ekologii i podróży !

 

logo miniatura miniaturaminiatura
miniatura miniaturaminiaturaminiatura
miniatura miniaturaminiaturaminiaturaminiaturaminiaturaminiatura