watch video
  • Recykling surowcowy
  • Oznacza rozkład tworzywa pod wpływem temperatury lub w następstwie reakcji chemicznej na składniki podstawowe, z których powstało tworzywo. Otrzymane w ten sposób substancje chemiczne to przede wszystkim ciekłe węglowodory lub gazy, z których następnie można wyprodukować nowe tworzywa, lub inne surowce chemiczne. Recykling surowcowy to rozwiązanie odpowiednie w przypadku zmieszanych różnych rodzajów tworzyw lub odpadów plastikowych zanieczyszczonych innymi substancjami.

    W recyklingu surowcowym wykorzystuje się wiele metod i technologii, opartych m.in. na pirolizie, gazyfikacji, depolimeryzacji czy wytopie redukcyjnym w piecach hutniczych lub w innych procesach przetapiania. Technologiczna wykonalność tych procesów, przeważnie materiałowo zasilanych za pomocą wstępnie przygotowanych odpadów z tworzyw sztucznych - pochodzących zarówno z gospodarstw domowych jak i z bardziej złożonych wyrobów (odpady z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego czy pojazdów wycofanych z eksploatacji) została dobrze udowodniona. Jednak w obecnych warunkach rynkowych jedynie technologia wytopu redukcyjnego w piecach hutniczych jest uzasadniona ekonomicznie na skalę przemysłową.

  • pobierz podręcznik: Recykling surowcowy w piecach hutniczych

min

Gozdowice

15.08
Rano w Słubicach chciałem namówić schodkową młodzież do posprzątania nadbrzeża

min
 
min
15 sierpnia 2011

Potraktowali mnie jak wariata, więc sam posprzątałem ich flaszki i puszki.

Media tym razem nie dopisały, więc zacząłem wiosłować na północ.
Odra szersza i dłuższa.
Pojawiły się kormorany od ujścia Warty.

Bez przystanku robiłem 60 km, rozbijając namiot na nadbrzeżu w Gozdowicach. Obok przeprawa, na której kursuje prom "Bez granic" Odra żyje nocą: kwakanie, pluskanie.... Nasłuchuję ! Cudo !

logo miniatura miniaturaminiatura
miniatura miniaturaminiaturaminiatura
miniatura miniaturaminiaturaminiaturaminiaturaminiaturaminiatura