watch video
  • Recykling surowcowy
  • Oznacza rozkład tworzywa pod wpływem temperatury lub w następstwie reakcji chemicznej na składniki podstawowe, z których powstało tworzywo. Otrzymane w ten sposób substancje chemiczne to przede wszystkim ciekłe węglowodory lub gazy, z których następnie można wyprodukować nowe tworzywa, lub inne surowce chemiczne. Recykling surowcowy to rozwiązanie odpowiednie w przypadku zmieszanych różnych rodzajów tworzyw lub odpadów plastikowych zanieczyszczonych innymi substancjami.

    W recyklingu surowcowym wykorzystuje się wiele metod i technologii, opartych m.in. na pirolizie, gazyfikacji, depolimeryzacji czy wytopie redukcyjnym w piecach hutniczych lub w innych procesach przetapiania. Technologiczna wykonalność tych procesów, przeważnie materiałowo zasilanych za pomocą wstępnie przygotowanych odpadów z tworzyw sztucznych - pochodzących zarówno z gospodarstw domowych jak i z bardziej złożonych wyrobów (odpady z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego czy pojazdów wycofanych z eksploatacji) została dobrze udowodniona. Jednak w obecnych warunkach rynkowych jedynie technologia wytopu redukcyjnego w piecach hutniczych jest uzasadniona ekonomicznie na skalę przemysłową.

  • pobierz podręcznik: Recykling surowcowy w piecach hutniczych

min

Połęcko

13.08

min
 
min
14 sierpnia 2011

Rano na pomoście odwiedzili mnie szef Rady Sulechowa i TV Zielona Góra.
Dziękuję !

Mimo tak szacownego pożegnania z Cigacicami sztormiak i fartuch były dziś wykorzystane ! Z ekskluzywnej bosmanówki wylądowałem na odrzańskiej polance za wsią Polecko.
60 km wiosłowania .

Ledwo co wyciągałem kajak z szuwarów, wyrósł jak z podziemi wędkarz proponując mi kawę i kotlecika. Po takim przywitaniu nie odmówiłem nocnego wędkowania.

Jutro kierunek Słubice - no i Połęcko.
Powiem co złowiłem...

logo miniatura miniaturaminiatura
miniatura miniaturaminiaturaminiatura
miniatura miniaturaminiaturaminiaturaminiaturaminiaturaminiatura