watch video
  • Odzysk energii
  • Odzysk energii oznacza spalanie odpadów z tworzyw sztucznych z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów z tworzyw sztucznych.Także i w tym przypadku stosuje się zarówno zmieszane odpady z gospodarstw domowych, jak i pochodzące z unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przykładami takich instalacji są spalarnie odpadów komunalnych, jak np. wiedeńska spalarnia odpadów znajdująca się w centrum miasta, a także cementownie oraz zakłady przemysłu papierniczego (produkcja celulozy i wiskozy).

    Problem krajów szybko rozwijających się stanowi wzrastająca ilość odpadów, a co za tym idzie problem ich zagospodarowania i składowania. Wzrost gospodarczy nie może prowadzić zwiększania ilości odpadów z tworzyw sztucznych składowanych na wysypiskach śmieci.

  • zobacz film:

  • imgturysta/flash/Plastikowe_odpady_-_odzyskaj_energie.flv

min

Bytom Odrzański

10.08. Czy to możliwe, że na Odrze metrowe fale ?

min
 
min
11 sierpnia 2011

Szczelny fartuch uratował mnie przed zmianą w łódź podwodną.
Wiało, wirowało, padało ! Za to finał cudowny - starorzecze z nenufarami 10 km przed Bytomiem Odrzańskim.

Po drodze wlazłem jeszcze na jedyny most w Głogowie na mini konferencję prasową dla głogowskiego www.

Jutro marina w Nowej Soli - a teraz chowam się do namiotu. Dzisiaj nie zostanę honorowym dawcą krwi, komary tu jak Bieliki !

logo miniatura miniaturaminiatura
miniatura miniaturaminiaturaminiatura
miniatura miniaturaminiaturaminiaturaminiaturaminiaturaminiatura