watch video

min

Recykling Rejs!

Naszym celem jest ochrona polskich rzek przed odpadami oraz inicjowanie lokalnych działań na rzecz ich czystości. Zapraszamy do współpracy!

27 kwietnia 2011

 

Dominik Dobrowolski - Tym razem przesiadam się z roweru na kajak. Szlak odrzański Wrocław-Szczecin pokonam w trzy tygodnie. W nadodrzańskich miastach razem z ngo i samorządami oraz partnerem akcji - Fundacją PlasticsEurope Polska - będziemy organizować lokalne akcje sprzątania brzegów rzeki, konferencje prasowe nt. problemu zaśmiecenia polskich rzek i sposobów walki z tym problemem.

Kazimierz Borkowski - Ocenia się że ponad 80% zanieczyszczeń w środowisku wodnym ma swoje źródło na lądzie, jako skutek nieefektywnej gospodarki odpadowej.Plastikowe odpady nie do zaakceptowania w środowisku naturalnym. Szczególnie widoczne w środowisku wodnym, ponieważ unoszą się na powierzchni wody.Problem zaśmiecania środowiska odpadami rozmaitego typu, w tym pochodzącymi z tworzyw sztucznych, nie wynika bezpośrednio ze stosowania tych materiałów w gospodarce.Opakowania z tworzyw sztucznych, chętnie wykorzystywane, ponieważ wygodne i lekkie do transportu, jeśli zostaną nieodpowiedzialnie porzucone w środowisku to stają się kłopotliwym odpadem, który ostatecznie - zamiast do odzysku - trafić może do rzek i mórz. Potrzebna jest zatem odpowiednia edukacja i wdrożenie radykalnych rozwiązań, takich jak np. powszechna selektywna zbiórka odpadów, które to rozwiązania umożliwią prawidłowe zagospodarowanie odpadów.

Anna Kozera-Szałkowska - Zgodnie z informacją Centrum Informacji o Środowisku, czystość wody w rzekach Polsce poprawia się z roku na rok ze względu na uruchamianie kolejnych oczyszczalni ścieków. Natomiast coraz bardziej widoczne stają się środowisku wodnym liczne śmieci, co ma przyczyny między innymi w niewłaściwych zachowaniach konsumenckich czy w zwykłym braku kultury. Poprzez wydarzenia takie jak Recykling Rejs chcemy budować świadomość ekologiczną Polaków oraz wykształcić w nich odpowiedzialne i przyjazne środowisku postawy i zachowania.Mamy nadzieję, że akcja ta stanie się wydarzeniem cyklicznym. Kolejne rzeki i te duże: Wisła, Warta, Bug, Narew i inne mniejsze czekają na pomoc.

Kazimierz Borkowski - Dyrektor Zarządzający Fundacja PlasticsEurope Polska
Anna Kozera-Szałkowska - Menedżer ds. Komunikacji Fundacja PlasticsEurope Polska
Dominik Dobrowolski - ekolog i podróżnik, www.cycling-recycling.eu

logo miniatura miniaturaminiatura
miniatura miniaturaminiaturaminiatura
miniatura miniaturaminiaturaminiaturaminiaturaminiaturaminiatura